Information om riskhantering finns i respektive årsredovisning under Finansiella rapporter.