This post is also available in: Engelska Förenklad kinesiska

  Årsstämma i Elos Medtech AB (publ) hölls tisdagen den 21 april kl 17:00 på Elos Medtech AB:s kontor, Torsgatan 5B i Göteborg.

  • Praktisk information kring årsstämman med anledning av covid-19:
 • Årsstämman minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter inskränks.
 • För att minimera antalet deltagare på stämman uppmanar Elos Medtech sina aktieägare att inte delta personligen utan istället ta till vara möjligheten att rösta via ombud. Fullmakt finns tillgängligt för nedladdning nedan.
 • Aktieägare som ingår i riskgrupperna eller som har sjukdomssymptom ombeds att inte närvara personligen, möjlighet finns istället att närvara och utöva sin rätt via ombud. Fullmakt finns tillgängligt för nedladdning nedan.
 • Varken mat eller dryck kommer att erbjudas och aktieägare ombeds vara uppmärksamma för att minimera risk för smittspridning.
 • VD kommer att avstå från att hålla ett anförande. Anförandet kommer istället att spelas in och publiceras på www.elosmedtech.com samma dag som årsstämman hålls.
 • Antalet närvarande styrelsemedlemmar och medlemmar av koncernledningen kommer att begränsas.
 • Elos Medtech följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder inför årsstämman. För aktuell information om covid-19 hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se.

Årsstämma i Elos Medtech AB (publ) hölls onsdagen den 26 april 2017 i Göteborg. Valberedning inför årsstämman i Elos Medtech 2017: De tre största aktieägarna representeras av Bo Nilsson, Ulf Runmarker och Thomas Öster. Ordförande i valberedningen och representant för övriga aktieägare är Bengt Belfrage, Nordea Fonder. Styrelsens ordförande Stig-Arne Blom ingår i valberedningen.

Årsstämma i Elos Medtech AB (publ) hölls tisdagen den 26 april 2016, kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping.Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 23 mars 2016 och annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2016. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri och Nya Lidköpings Tidning den 29 mars.Valberedning inför årsstämman i Elos Medtech 2016: De tre största aktieägarna representeras av Bo Nilsson, Ulf Runmarker och Thomas Öster. Ordförande i valberedningen och representant för övriga aktieägare är Bengt Belfrage, Nordea Fonder. Styrelsens ordförande Stig-Arne Blom ingår i valberedningen.

Årsstämma i Elos AB (publ) hölls måndagen den 27 april 2015, kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping.Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 27 mars och annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2015. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri och Nya Lidköpings Tidning den 30 mars.Valberedning inför Elos årsstämma 2015: De tre största aktieägarna representeras av Bo Nilsson, Ulf Runmarker och Thomas Öster. Ordförande i valberedningen och representant för övriga aktieägare är Bengt Belfrage, Nordea Fonder. Styrelsens ordförande Stig-Arne Blom ingår i valberedningen.

Årsstämma i Elos AB (publ) hölls tisdagen den 29 april 2014, kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping.Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 28 mars och annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2014. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri och Nya Lidköpings Tidning den 31 mars.Valberedning inför Elos årsstämma 2014: De tre största aktieägarna representerades av Thomas Öster, Agneta Bengtsson Runmarker och Bo Nilsson. Ordförande i valberedningen och representant för övriga aktieägare var Bengt Belfrage, Nordea Fonder.

Årsstämma i Elos AB (publ) hölls torsdagen den 25 april 2013, kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping.Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 25 mars och annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2013. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri och Nya Lidköpings Tidning den 27 mars.

Årsstämma i Elos AB (publ) hölls måndagen den 23 april 2012, kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping.Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 23 mars och annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2012. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri och Nya Lidköpings Tidning den 26 mars.

Årsstämma 2011 hölls tisdagen den 3 maj, kl 17.00 i Strand Matsalar, Fabriksgatan 4 (Rörstrand Center), Lidköping.Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 1 april samt annonserades i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet och Nya Lidköpings Tidning den 4 april 2011.

Årsstämma 2010 hölls onsdagen den 28 april, kl 17.00 i Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping.Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 26 mars samt annonserades i Svenska Dagbladet, Nya Lidköpings Tidning och Post o Inrikes Tidningar den 31 mars 2010.

Årsstämma 2009 hölls onsdagen den 29 april, kl 17.00 i Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping.Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 27 mars samt annonserades i Svenska Dagbladet, Nya Lidköpings Tidning och Post o Inrikes Tidningar den 30 mars 2009.