Jan Wahlström

Verkställande direktör och koncernchef
Född 1967.
Anställd 2016.
Innehav i Elos Medtech: 10 113 B-aktier.

Ewa Linsäter

Ekonomichef
Född 1970.
Anställd 2019.
Innehav i Elos Medtech: 4 144 B-aktier.

Malin Gustavsson

Marknadsdirektör
Född 1972.
Anställd 2013.
Innehav i Elos Medtech: 473 B-aktier.

Anders Björklund

QA/RA Direktör och Interim VD, Elos Medtech i Skara
Född 1975.
Anställd 2019.
Innehav i Elos Medtech: 100 B-aktier.

 

Vid frågor och information om IR, vänligen skicka ett e-mail till: IR contact