SA2022-26_Stefano webb_4

Stefano Alfonsi

CEO and President
Född: 1964
Anställd: 2022
Aktieinnehav: Inget

Ewa_web

Ewa Linsäter

Chief Financial Officer
Född: 1970
Anställd: 2019
Aktieinnehav: 2 000 B-aktier

Andreas Bergstedt_web_

Andreas Bergstedt

Head of Mergers & Acquisitions
Född: 1980
Anställd 2022
Aktieinnehav: Inget

Anders Björklund

Anders Björklund

Quality/Sustainability Director
Född: 1975
Anställd 2019
Aktieinnehav: Inget

Andreas Glänfält_web_

Andreas Glänfält

Chief Information Officer
Född: 1981
Anställd: 2022
Aktieinnehav: Inget

Monica-ledningsgrupp web

Monica Tapper

HR Director
Född: 1964
Anställd: 2022
Aktieinnehav: Inget