Elos Medtechs utdelningspolicy är att utdelningen ska baseras på koncernens resultatutveckling med beaktande av framtida utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställningen. Styrelsens bedömning är att eventuella överskottsmedel under de kommande åren kommer att behöva återinvesteras i verksamheten, för att täcka bolagets investeringsbehov.