Inom styrelsen finns en revisionskommitté.

Revisionskommittén består av Jon Risfelt och Lovisa Lander.

Yvonne Mårtensson

Styrelseordförande
Född: 1953
Civilingenjör i Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska högskola.
Ledamot sedan 2015.
Styrelseordförande sedan 2017.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Xvivo Perfusion AB, Boule Diagnostics AB och Lyfstone A/S.
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Jon Risfelt

Jon Risfelt

Styrelseledamot
Född: 1961
Civilingenjör i Kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Ledamot sedan 2017.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Knowit AB, CAB Group AB och Axentia Group Holding AB. Styrelseledamot i Bilia AB, Boule Diagnostics AB och Projektengagemang AB.
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Birker B. Bahnsen

Styrelseledamot
Född: 1977
Masterexamen i Engineering från Cambridge University och en MSc i Cognitive Psychology från Oxford University.
Ledamot sedan 2021.
Övriga uppdrag: Arbetar på TA Associates sedan 2009 där hans nuvarande roll är Managing Director och Head of European Healthcare. Han har tidigare erfarenhet från investmentbanken Goldman Sachs.
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget. Inte oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.

Lovisa Lander

Styrelseledamot
Född: 1985
Masterexamen i Engineering från Chalmers tekniska högskola.
Ledamot sedan 2021.
Övriga uppdrag: Arbetar på TA Associates sedan 2010 där hennes nuvarande roll är Principal med fokus på TA Associates europeiska hälsovårdsinvesteringar. Hon har tidigare erfarenhet från Rothschild.
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget. Inte oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.

Alexander Cicetti

Styrelseledamot
Född: 
1991
Masterexamen i Management från University of Mannheim.
Ledamot sedan 2021.
Övriga uppdrag: Arbetar på TA Associates sedan 2020 i TA Associates europeiska hälsovårdsteam. Han har tidigare erfarenhet från den amerikanska investmentbanken J.P. Morgan.
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget. Inte oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.