Inom styrelsen finns en revisionskommitté, där Lovisa Lander ingår.

Lovisa Lander_2

Lovisa Lander

Styrelseordförande
Född: 1985
Masterexamen i Engineering från Chalmers tekniska högskola.
Ledamot sedan 2021.
Övriga uppdrag: Arbetar på TA Associates sedan 2010 där hennes nuvarande roll är Principal med fokus på TA Associates europeiska hälsovårdsinvesteringar. Hon har tidigare erfarenhet från Rothschild.
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget. Inte oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.

Birker Bahnsen_1

Birker B. Bahnsen

Styrelseledamot
Född: 1977
Masterexamen i Engineering från Cambridge University och en MSc i Cognitive Psychology från Oxford University.
Ledamot sedan 2021.
Övriga uppdrag: Arbetar på TA Associates sedan 2009 där hans nuvarande roll är Managing Director och Head of European Healthcare. Han har tidigare erfarenhet från investmentbanken Goldman Sachs.
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget. Inte oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.

Alex-Cicetti_1-401x600

Alexander Cicetti

Styrelseledamot
Född: 1991
Masterexamen i Management från University of Mannheim.
Ledamot sedan 2021.
Övriga uppdrag: Arbetar på TA Associates sedan 2020 i TA Associates europeiska hälsovårdsteam. Han har tidigare erfarenhet från den amerikanska investmentbanken J.P. Morgan.
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget. Inte oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.

Stefano Alfonsi_1

Stefano Alfonsi

Styrelseledamot
Född: 1964
Doktorsexamen i maskinteknik från University of Padova och en MBA från University of Bologna.
Ledamot sedan 2021.
Övriga uppdrag: Har tidigare varit styrelseordförande och verkställande direktör för Corin Group PLC, verkställande direktör för Lima Corporate SpA och har tidigare erfarenhet inom medicinteknikbranschen bl a befattningar hos Johnson & Johnson DePuy.
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.