Inom styrelsen finns en revisionskommitté.

Revisionskommittén består av Jon Risfelt och Claes Hansson.

Yvonne Mårtensson

Styrelseordförande
Född: 1953
Civilingenjör i Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska högskola.
Ledamot sedan 2015.
Styrelseordförande sedan 2017.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Xvivo Perfusion AB.
Innehav: 23 000 B-aktier.
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Hanna Ernestam Wilkman

Styrelseledamot
Född: 1967
Master of Business Administration vid Henley Business School.
Ledamot sedan 2019.
Verkställande direktör och koncernchef i Stille AB.
Övriga uppdrag:
Innehav:
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Anders Birgersson

Styrelseledamot
Född: 1958
Civilingenjör i Maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Ledamot sedan 2016. VD och koncernchef i VBG Group AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i VBG Group Truck Equipment AB och Mobile Climate Control Group Holding AB. Styrelseledamot i VBG Group AB och Sparbanken Lidköping AB.
Innehav: 945 B-aktier.
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Jeppe Magnusson

Styrelseledamot
Född: 1952
Civilingenjör, M. Sc. Doktor vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Ledamot sedan 2012.
Övriga uppdrag: Partner i ISEA, Industry Senior Advisors. Styrelseledamot i Jeppe Magnusson Consulting AB, Premune AB, Premune IPR AB, Swecure AB och Auremune AB. Kommanditdelägare i ISEA.
Innehav: 3 946 B-aktier.
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Jon Risfelt

Styrelseledamot
Född:
1961
Civilingenjör i Kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Ledamot sedan 2017.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bisnode AB, Bisnode Business Information Group AB, Caboline Group Holding AB och Cab Holding AB.
Styrelseledamot i Bilia AB, Boule Diagnostics AB och KnowIT AB.
Innehav: 3 355 B-aktier.
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Claes Hansson

Styrelseledamot
Född: 1957
Civilekonom.
Ledamot sedan 2019.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Götenehus Group AB och i TMF  (Trä- och Möbelföretagen). Styrelseledamot i Götenehus Group AB, Svenskt Näringsliv, Arbio AB, Trähusstaden Sverige AB och Ferrocon AB.
Innehav: 900 B-aktier.
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.