Inom styrelsen finns en revisionskommitté.

Revisionskommittén består av Jon Risfelt och Claes Hansson.

Yvonne Mårtensson

Styrelseordförande
Född: 1953
Civilingenjör i Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska högskola.
Ledamot sedan 2015.
Styrelseordförande sedan 2017.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Xvivo Perfusion AB, Boule Diagnostics AB och Lyfstone A/S.
Innehav: 25 000 B-aktier.
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Hanna Ernestam Wilkman

Styrelseledamot
Född: 1967
Master of Business Administration vid Henley Business School.
Ledamot sedan 2019.
Verkställande direktör och koncernchef i Stille AB.
Övriga uppdrag: -
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Anders Birgersson

Styrelseledamot
Född: 1958
Civilingenjör i Maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Ledamot sedan 2016. VD och koncernchef i VBG Group AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i VBG Group Truck Equipment AB och Mobile Climate Control Group Holding AB. Styrelseledamot i VBG Group AB och Sparbanken Lidköping AB.
Innehav: 945 B-aktier.
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Jeppe Magnusson

Styrelseledamot
Född: 1952
Civilingenjör, M. Sc. Doktor vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Ledamot sedan 2012.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Jeppe Magnusson Consulting AB, Premune AB och ChainTraced AB. Kommanditdelägare i ISEA.
Innehav: 3 946 B-aktier.
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Jon Risfelt

Styrelseledamot
Född:
1961
Civilingenjör i Kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Ledamot sedan 2017.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Knowit AB, CAB Group AB och Axentia Group Holding AB. Styrelseledamot i Bilia AB, Boule Diagnostics AB och Projektengagemang AB.
Innehav: 3 355 B-aktier.
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Claes Hansson

Styrelseledamot
Född: 1957
Civilekonom.
Ledamot sedan 2019.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Götenehus Group AB, Erik Hemberg Fastighets AB, Asplundsgruppen AB och i TMF - Trä- och Möbelföretagen. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Arbio AB, Trähusstaden Sverige AB, Jalokin AB och Ferrocon AB.
Innehav: 900 B-aktier.
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.