Magnus René informell lowres_1

Magnus René

Styrelseordförande
Född: 1962
Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
Ledamot sedan 2022 (maj) och styrelseordförande sedan 2022 (sep).
Övriga uppdrag och bakgrund: Styrelseordförande i Ovzon AB och AMT Ltd, styrelseledamot i Inkbit Corporation och Bomill AB samt ledamot av Ingenjörsvetenskaps-akademien (IVA). VD i Ovzon AB (2019-2021) och Arcam AB (2001-2018), affärsområdeschef i Hogia Teknik (1999- 2000) och VP Customer Service Mycronic (1990-1999).
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

SA2022-26_Stefano webb_board_2

Stefano Alfonsi

Styrelseledamot
Född: 1964
Doktorsexamen i maskinteknik från University of Padova och en MBA från University of Bologna.
Ledamot sedan 2021. VD och koncernchef för Elos Medtech sedan 2022.
Övriga uppdrag: Har tidigare varit styrelseordförande och verkställande direktör för Corin Group PLC, verkställande direktör för Lima Corporate SpA och har tidigare erfarenhet inom medicinteknikbranschen bl a befattningar hos Johnson & Johnson DePuy.
Innehav: -
Beroende: Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Birker Bahnsen_2

Birker B. Bahnsen

Styrelseledamot
Född: 1977
Masterexamen i Engineering från Cambridge University och en MSc i Cognitive Psychology från Oxford University.
Ledamot sedan 2021.
Övriga uppdrag: Arbetar på TA Associates sedan 2009 där hans nuvarande roll är Managing Director och Head of European Healthcare. Birker har tidigare erfarenhet från investmentbanken Goldman Sachs.
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Alex Cicetti_2

Alexander Cicetti

Styrelseledamot
Född: 1991
Masterexamen i Management från University of Mannheim.
Ledamot sedan 2021.
Övriga uppdrag: Arbetar på TA Associates sedan 2020 i TA Associates europeiska hälsovårdsteam. Alexander har tidigare erfarenhet från den amerikanska investmentbanken J.P. Morgan.
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Lovisa Lander_3

Lovisa Lander

Styrelseledamot
Född: 1985
Masterexamen i Engineering från Chalmers tekniska högskola.
Ledamot sedan 2021.
Övriga uppdrag: Arbetar på TA Associates sedan 2010 där hennes nuvarande roll är Director med fokus på TA Associates europeiska hälsovårdsinvesteringar. Lovisa har tidigare erfarenhet från Rothschild.
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Winfried Schaller 200x300

Winfried Schaller

Styrelseledamot
Född: 1965
MBA i Innovation, Strategi och IT från Theseus Institute, Diplom Kaufmann i Marketing & Economics från Universitaet Paderborn och University of Illinois. Ledamot sedan 2023.
Övriga uppdrag: Har tidigare varit verkställande direktör för Lincotek Group (2018–2022), verkställande direktör för VitasheetGroup (2008-2015), Vice President EMEA Coatings, Hexion Specialty Chemicals (1999-2007) och Strategy Marketing Manager och ledamot av the Management Development Program of BASF AG (1993-1999).
Innehav: -
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.