Elos Medtech distribuerar inte rapporter och bokslutskommunikéer per post till aktieägarna. Rapporterna går att hämta och skriva ut enligt nedan.