Delårsrapporter och årsredovisningar finns tillgängliga på hemsidan i form av utskriftsvänliga pdf-filer. Rapporter och bokslutskommunikéer skickas inte per post till aktieägarna. Årsredovisningen kommer liksom tidigare, att sändas per post till de aktieägare som särskilt begärt detta.

Vid frågor och information om investor relations, vänligen skicka ett e-mail till: IR contact


KORTNAMN: ELOS B

ISIN: SE0000120776

LEI-KOD: 529900I5MSNU451FL670


Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få Elos Medtech's pressmeddelanden och finansiella rapporter direkt i din inkorg.