This post is also available in: Engelska Förenklad kinesiska

Elos Medtech AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, vars B-aktier är noterade på Small Cap, NASDAQ Stockholm AB. Elos Medtech’s bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning och noteringsavtalet med NASDAQ Stockholm AB.

Delårsrapporter och årsredovisningar finns tillgängliga på hemsidan i form av utskriftsvänliga pdf-filer. Rapporter och bokslutskommunikéer skickas inte per post till aktieägarna.

Årsredovisningen kommer liksom tidigare, att sändas per post till de aktieägare som särskilt begärt detta. De aktieägare som via epost vill ha löpande information från Elos Medtech kan anmäla detta till info@elosmedtech.com

Vid frågor och information om IR, vänligen skicka ett e-mail till: IR contact