Analytiker som bevakar Elos Medtech AB

Erik Cassel - ABG Sundal Collier
Telefon: 08 566 286 25
E-post: erik.cassel@abgsc.se

Revisor

KPMG AB Sweden
Ansvarig revisor – Johan Kratz
Auktoriserad revisor, KPMG, Göteborg.
Revisor i bolaget sedan 2019.