Revisor

KPMG AB Sweden
Ansvarig revisor – Johan Kratz
Auktoriserad revisor, KPMG, Göteborg.
Revisor i bolaget sedan 2019.

För tillfället har Elos Medtech ingen analytiker som bevakar bolaget.