This post is also available in: Engelska Förenklad kinesiska

Jan Wahlström

Verkställande direktör och koncernchef
Född 1967.
Anställd 2016.
Innehav i Elos Medtech: 7 113 B-aktier.

Ewa Linsäter

Ekonomichef
Född 1970.
Anställd 2019.
Innehav i Elos Medtech: 4 144 B-aktier.

Malin Gustavsson

Marknadsdirektör
Född 1972.
Anställd 2013.
Innehav i Elos Medtech: 473 B-aktier.

Anders Björklund

QA/RA Kvalitetsdirektör
Född 1975.
Anställd 2019.
Innehav i Elos Medtech: 100 B-aktier.

Mathias Andersson

VD, Elos Medtech i Skara
Född 1971.
Anställd 2012.
Innehav i Elos Medtech: Inget innehav.

Sam Svännel

VD, Elos Medtech i Timmersdala
Född 1961.
Anställd 2018.
Innehav i Elos Medtech: Inget innehav.

Søren Olesen

Global Business Director Dental
VD, Elos Medtech i Gorlose

Född 1961.
Anställd 1984.
Innehav i Elos Medtech: 240 533 B-aktier via bolag.

Conny Jakobsson

VD, Elos Medtech i Tianjin
Född 1969.
Anställd 2017.
Innehav i Elos Medtech: Inget innehav.

Jodie Gilmore

Global Business Director Orthopedics
VD, Elos Medtech i Memphis

Född 1971.
Anställd 1997.
Innehav i Elos Medtech: Inget innehav.