Jan_web management_280x300

Jan Wahlström

Verkställande direktör och koncernchef
Född 1967.
Anställd 2016.
Aktieinnehav: 10 113 B-aktier.

Ewa_ljus kopiera_web management

Ewa Linsäter

Ekonomichef
Född 1970.
Anställd 2019.
Aktieinnehav: 3 622 B-aktier.

Malin-Gustavsson-280x300

Malin Gustavsson

Marknadsdirektör
Född 1972.
Anställd 2013.
Aktieinnehav: Inget.

Anders Björklund

Anders Björklund

QA/RA Kvalitetsdirektör
Född 1975.
Anställd 2019.
Aktieinnehav: Inget.

Jodie Headshot - web management

Jodie Gilmore

Executive Vice President Orthopedics
Född 1971.
Anställd 1997.
Aktieinnehav: Inget.

Soren_web management

Søren Olesen

Executive Vice President Dental
Född 1961.
Anställd 1984.
Aktieinnehav: Inget.

Sam-Svännel-280x300

Sam Svännel

VD, Elos Medtech i Timmersdala & Skara
Född 1961.
Anställd 2018.
Aktieinnehav: Inget.

Conny_Jakobsson-280x300

Conny Jakobsson

VD, Elos Medtech i Tianjin
Född 1969.
Anställd 2017.
Aktieinnehav: Inget.

Tina_web management

Tina Friis Poulsen

VD, Elos Medtech i Gorlose
Född 1964.
Anställd 2009.
Aktieinnehav: Inget.

Tim Turner_website

Tim Turner

VD, Elos Medtech i Memphis
Född 1976.
Anställd 2004.
Aktieinnehav: Inget.